Eesti Metsa ja Puidutööstuse Liit

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Bänner
Bänner
Bänner

Õppemapp koolidele

Mets moodustab olulise osa meie elukeskkonnast. Ta toidab ja kaitseb meid. Pakub elamusi matkajale, söödavat seenelisele-marjulisele ning jahi- ja kalamehele. Kasvatab puitu ehitamise tarbeks ja kütteks. Kosutab inimese vaimu ja keha. Puhastab õhku ja kujundab kliimat. Eesti metsa rikkalik maastik ning floora-fauna on aare, mille üle tunneme uhkust ja mille käekäigu pärast valutame ka südant.

Metsa kui terviksüsteemi põhjalikuks tutvustamiseks koolides on Eesti Metsatööstuse Liit koostanud õppematerjalide mapi “Mets toidab”. Loodetavasti pakub see huvitavat ainest nii gümnaasiumi (nt üldmaateaduse kursuse maailmametsade ja metsamajanduse teema), põhikooli (nt 6. klassi loodusõpetus, 8. klassi loodusvööndite teema, 9. klassi Eesti ja Euroopa metsade ning metsamajanduse teema) kui ka algkooli tundide jaoks.

 Õppemapp jõuab kõigisse Eesti põhikoolidesse ja gümnaasiumidesse 2008/2009. õppeaasta alguses.

 Õppematerjali valmimist toetas SA Keskkonnainvesteeringute Keskus.

Mets toidab

Ülesanded

Koostööpartnerid

Bänner
Bänner
Bänner
Bänner