Eesti Erametsaliidu juhatuse esimeheks valiti Ants Erik ja aseesimeheks Mikk Link

Eesti Erametsaliidu pressiteade
18.12.2015

Eesti Erametsaliidu juhatuse koosolekul valiti liidu uueks juhatuse esimeheks metsaühistu Ühinenud Metsaomanikud juhatuse liige Ants Erik ja aseesimeheks Läänemaa Metsaühistu juhatuse esimees Mikk Link

Liidu juhatuse esimehena peab Ants Erik oluliseks hea koostöö jätkumist riigi, erametsaomanike ning metsatööstuse vahel. „Eesmärk on olla metsaühistuid ühendav, ühistegevust edendav ning ühtne, majanduslikult iseseisev katusorganisatsioon ja erametsasektori arvamusliider. Peame tegema üheskoos valikuid ja otsuseid, mis soosiksid metsaomanike senisest suuremat ühistegevust ja laiemapõhjalist esindatust oma huvide kaitsel, et võimaldada maksimaalset tegevusvabadust metsade jätkusuutlikul, säästlikul ning tulutooval majandamisel.“

Juhatuse aseesimehe Mikk Link tähelepanu on suunatud eelkõige organisatsiooni sisekliima parandamisele. „Me saame olla tugevad ning meid kuulatakse vaid siis, kui „kodus on kord majas“. Et tagada liidu usaldusväärus metsaühistute seas, tuleb järgida ning ka liikmetele selgitada ühistegevuse aluspõhimõtteid. Eesti Erametsaliit on metsaühistute liit. See tähendab, et tema liikmeteks on metsaühistud ning mitte metsaomanikud. Seega sõltub liidu edu otseselt oma liikmete ehk metsaühistute võimekusest metsaomanike neile kasulikul moel teenindada.“

Eesti Erametsaliidu juhatuses on 8 liiget: Ants Erik (Ühinenud Metsaomanikud), Atso Adson (Valgamaa Erametsaühing), Jaan Kägu (Vändra Metsaühing), Mikk Link (Läänemaa Metsaühistu), Einar Pärnpuu (Läänemaa Metsaühistu), Aarne Volkov (Võrumaa Metsaomanike Liit), Erki Sok (Võrumaa Metsaomanike Liit), Kadri-Aija Viik (Ühinenud Metsaomanikud).

Eesti Erametsaliidu eesmärk on kaitsta, esindada ja propageerida oma liikmesorganisatsioonide ja nende liikmete (erametsaomanike) huve, et võimaldada maksimaalset tegevusvabadust metsade jätkusuutlikul, säästlikul ning tulutooval majandamisel.

Lisainfo:

Ants Erik
Eesti Erametsaliit
Juhatuse esimees
5091575
ants@metsatervenduse.ee

Pressiteate edastas:
Kristel Arukask
kristel.arukask@erametsaliit.ee