EMPL osales Maaülikooli Tudengimessil

2015-03-04 12.19.3304.03.2015 Toimus Eesti Maaülikoolis Tudengimess, milles osales ka EMPLi esindus. Messi esimene ülesanne oli tutvustada tudengitele erinevaid praktika- ja töövõimalusi ning pakkuda neile vahetut suhtlemist ettevõtete ja ettevõtjatega (tööandjatega). Teine ülesanne oli edendada ettevõtjate koostööd ülikooliga ja omavahel. Antud projekti raames EMÜ-s korraldatav info- ja teabemess oli mõeldud sillaks eelkõige maamajanduslike ettevõtete ja tudengite vahel. EMÜ rektor Mait Klaassen ütles: „Tudengimess pole pelgalt töökohtade laat, vaid laia ampluaaga foorum, kus tööandjad ning ülikool saavad võimaluse diskuteerida selle üle, kuidas muuta õppekavu, et rahuldada tulevikus paremini turu vajadusi.  Lisaks sellele saavad Tudengimessil vabas õhkkonnas kokku eri sektorite ettevõtjad, et vahetada mõtteid nii oma valdkonna kui haridusmaastikul toimuva üle.“

Messil osales ligi 50 ettevõtjat, esindatud olid erinevad riigiasutused. Lisaks vahetule suhtlusele tulevaste tööandjatega oli messil osalejatel võimalik osaleda ka kolmes töötoas, kus tutvustati näiteks digimetsa ehk e-Metsatuba ning räägiti metsamajandamise tänapäevast, kasutusel olevatest vahen2015-03-04 12.30.23ditest ja oskustest, selgitati müügitöö olulisust, räägiti ka maksudest ja karjääriplaneerimisest. EMPL tutvustas liidu tegevusi ning liidu liikmeid. Üliõpilastega vesteldi nii praktikakorralduse kui lõputööde teemadel, kaardistati üliõpilaste huvid. Hinnanguliselt tundis EMPL-i tegevuse vastu huvi sadakond üliõpilast. Samuti korraldas EMPL üliõpilaste seas puiduliikide äraarvamise mängu, milles osales kokku 45 üliõpilast. Võitjate vahel loositi välja tööriistkast, mille omanikuks sai Hardo Peetermann. Palju õnne!

Tudengite hulgas on laialt esinev (tutvusringkonnas esineb keskeltläbi poolte tudengite hulgas) probleem, et ei leita enda erialale vastavaid praktika- ega töökohti, kuna puudub ühene teave tööturul pakutavast. Samuti puudub ettevõtjatel reaalne ettekujutus tudengite õpitavatest oskustest ja teadmistest.

Eesti Maaülikoolis 2010. aastal bakalaureuseõppesse sisseastujatest katkestas esimese aasta lõpuks õpingud 18,8% ja rakenduskõrgharidusõppes 21,7%. Töötukassa andmete põhjal moodustavad Tartumaal 30. septembri 2013. aasta seisuga kõigist registreeritud töötutest kõrgharidusega töötud 21,5 %. Paljus on see tingitud asjaolust, et üliõpilaste ning ülikooli juba lõpetanud kõrgharidusega noortel kogemused suhtlemisel tööandjatega on ebapiisavad. Ei tunta tööandja vajadusi, puuduvad eelnevad kokkupuuted tööandjatega ja töökogemused. Noored ei suuda olla tööturul konkurentsivõimelised ega oska ennast müüa. Samas ei tea tööandja, mida noorelt potentsiaalselt töövõtjalt oodata, millised on tema oskused ja töösse suhtumine.

Messi eesmärk ja sihtrühm

2015-03-04 12.30.38Eesmärgiks on korralda ühepäevane karjäärimess Eesti Maaülikoolis. Messi esimene ülesanne on tutvustada tudengitele erinevaid praktika- ja töövõimalusi ning pakkuda neile vahetut suhtlemist ettevõtete ja ettevõtjatega (tööandjatega). Teine ülesanne on edendada ettevõtjate koostööd ülikooliga ja omavahel. Antud projekti raames Eesti Maaülikoolis korraldatav info- ja teabemess on mõeldud sillaks eelkõige maamajanduslike ettevõtete ja tudengite vahel. Eesmärk on viia kokku üliõpilased ja ettevõtjad ning seeläbi vähendada kõrgharidusega noorte töötute arvu.

Ettevõtetele pakume:

  1. Koostööd läbi maaülikooli teadus- ja arendusprojektide;
  2. võimalust leida praktikant või uus töötaja;
  3. vahetu suhtlemist oma valdkonna üliõpilastega;
  4. väga soodsat enesereklaamivõimalust messitrükises ja kohapeal bänneritena;
  5. meediakajastust;
  6. oma toodete-teenuste müük kohapeal

Tegevused

Korraldatava messi raames viiakse läbi järgmisi tegevusi: päev läbi toimub messi tavapärane aktiivne tegevus, kus tudengid saavad tutvuda ettevõtjate poolt pakutavate võimalustega ja küsida nõuandeid; pealaval toimuvad sõnavõtud ettevõtluse, töö- ja praktikaturu kohta. Lisaks toimuvad töötubades privaatsemad ettevõtete ja tudengite omavahelised kohtumised, kus õpilased ja ettevõtete esindajad saavad võimaluse vahetult teineteisega teadmisi, kogemusi ja ootusi vahetada. Ettevõtetel on võimalus tutvustada oma toodangut lähemalt ja kirjeldada selle tootmisprotsessi. Näidiseks võib kaasa võtta väiksemamõõdulisi seadmeid ning valmistoodangut. Lisaks on võimalik kasutada projektorit.

Messi tulemus ja tulevikuplaanid

Messi tulemusena suureneb üliõpilaste ettevõtlusteadlikkus, ettevõtlikkus ning areneb koostöö töövõtjate ja tööandjate vahel. See on meie panus Eesti riigi tööhõive suurenemisse ning aidata kaasa noorte ülikooliharidusega töötute arvu vähenemisele. Lisaks tõstab praktikakohtade leidmine paljudes üliõpilastes motivatsiooni haridustee jätkamiseks ja väheneb üliõpilaste väljalangevus ülikoolidest.

Tänu messile on üliõpilased leidnud endale praktikakohti, töökohti erialadele vastavates ettevõtetes ja saanud neile vajaliku informatsiooni, kogemusi ja kontakte. Kavas on korraldada samalaadseid üritusi järgnevatel aastatel, eesmärgiga edendada järjepidevat koostööd üliõpilaste ja ettevõtjate vahel.

2015-03-04 16.39.18