EMPL parimate lõputööde preemiad 2016

EMPL juhatus otsustas 2016.a. välja anda 3 preemiat parimale magistritöö autorile:

  1. Eesti Maaülikooli Metsandus- ja Maaehitusintituudi metsatööstuse eriala lõputöö – 600 eurot
  2. Tallinna Tehnikaülikooli puidutöötlemise eriala lõputöö – 600 eurot
  3. Tallinna Tehnikaülikooli Ehitusteaduskonna puitkonstruktsioonide teemaline lõputöö – 600 eurot

 Parim magistritöö selgitatakse välja kevadel kaitsmiskomisjoni ettepanekute alusel. Arvesse võetakse töö hinnet ja kvaliteeti. Eelkõige hinnatakse lõputöö autori pühendumist tööle ja tema pädevust ning teadmisi töö teemavaldkonna läbitöötamisel. Täiendavalt arvestatakse töö eksperimentaalset iseloomu ja uusi tekkinud teadmisi, samuti rakenduslikke võimalusi Eesti metsa- ja puidutööstuse arengule kaasaaitamisel.

Julgustame üliõpilasi valima erialaga seonduvat teemat. Kiiret ja tarka sulge! 

Lisainfo: pille.meier@empl.ee