EMÜ alustab puidutöötlemise tehnoloogia rakenduskõrghariduse õpet

Sügisest alustab EMÜ puidutöötlemise tehnoloogia rakenduskõrghariduse õpet. Nelja-aastase puidutöötlemise tehnoloogia rakenduskõrghariduse õppekava lõpetanutel on süsteemsed alusteadmised ja oskused puidu esmaseks töötlemiseks, projekteerimiseks ja disainimiseks ning puittoodete lõppviimistlemiseks, kasutades vastavaid tehnoloogiaid, töövõtteid, tootmisliine ja tööpinke. Nad tunnevad tootearenduse ja innovatsiooni põhimõtteid, puidutööstuses ja mööblitootmises kasutatavate materjalide füüsikalisi ja mehaanilisi omadusi ning keemilist koostist; oskavad lugeda ja koostada tehnilisi jooniseid; oskavad programmeerida ja kasutada arvjuhtimisega tööpinke puidu ja puidupõhiste materjalide töötlemiseks http://www.emu.ee/sisseastujale/erialad/pohioppe-erialade-luhitutvustused/puidutootlemise-tehnoloogia/

Üldine info EMÜ erialade ja sisseastumistingimuste kohta http://www.emu.ee/sisseastujale/