Euroopa ettevõtlusauhinna galaüritusel tunnustati Estonian Celli (Virumaa Teataja)

Teisipäeva hilisõhtul Londonis toimunud Euroopa olulisima ettevõtlusauhinna European Business Awards galaüritusel tunnustati Euroopa ettevõtete seast parimaid, kelle seas ainsana Eesti ettevõtetest sai tunnustuse ka Ruban d’Honneur autasu vastutustundliku keskkonnahoiu ja ärijuhtimise kategoorias osalenud Estonian Cell.

Vastutustundliku keskkonnahoiu ja ärijuhtimise auhinnaga tunnustatakse organisatsioone, kes mõistavad ja arvestavad oma strateegias keskkonnamõju tähtsust ettevõtte arengus.

Euroopa ettevõtlusauhinnaga European Business Awards korraldatakse kaheksandat aastat ja sellega tunnustatakse Euroopa silmapaistvaid ettevõtteid nende saavutuste ja innovatsiooni eest erinevates ettevõtlusvaldkondades.

Konkursil osales 709 ettevõtet 33 Euroopa riigist, Eestist sai erinevates kategooriates lõppvooru üheksa ettevõtet.

Estonian Celli juhatuse liikme Siiri Lahe sõnul sai ettevõte Euroopa ettevõtlusauhinna žürii tunnustuse ennekõike seoses hiljutise 11 miljoni euro suuruse investeeringuga anaeroobsesse reoveekäsitlusse. Investeeringu reovee eeltöötluse ja biogaasi tootmiskompleksi tegi täies mahus Austria päritolu tehase omanik Heinzel Holding.

“Tegemist on innovatiivse ja Euroopa suurima ühemahutilise biogaasi tootmise reaktoriga. Investeering vähendab ühelt poolt tehase tootmiskulusid ja teiselt poolt annab kinnitust tehase jätkuvast keskkonnahoidlikust mõtteviisist, tagades reovee puhastuse seadusandlikest standarditest kõrgemal tasemel ja võimaldades asendada kolmandiku fossiilse päritoluga maagaasist enda toodetava biogaasiga. Investeeringu tulemusena sai Estonian Cell Eesti suurimaks biogaasi tootjaks ja tarbijaks ning sel on positiivne keskkonnamõju vähendades veelgi tehase ökoloogilist jalajälge,” selgitas Lahe.

Kundas asuv Estonian Celli haavapuitmassitehas alustas tootmist 2006. aastal. Tehase näol on tegemist viimase aastakümne ühe suurima Eestisse tehtud välisinvesteeringuga – tehase rajamismaksumuses ca 153 miljonit eurot.

Ettevõte toodab kõrgekvaliteedilist kemi-termo-mehaanilist haava puitmassi, mis eksporditakse 100%-liselt erinevatesse Euroopa ja Aasia riikidesse. Estonian Celli 2014. aasta käive oli 69 miljonit eurot ja ettevõte lõpetas aasta 0 miljoni eurose kasumiga. Ettevõttes töötab 85 inimest, kuid kaudselt antakse väärtusahelas tööd viiesajale inimesele.

Allikas: Virumaa Teataja