Lingikogud

Eraliidud

www.cei-bois.org – Euroopa Puidutööstuste Konföderatsioon, lingid rahvuslikele liitudele
www.febo.org – Euroopa Puidukaubanduse Assotsiatsioon FEBO, lingid rahvuslikele liitudele
www.ueanet.com – Euroopa Mööblitootjate Assotsiatsioon, lingid rahvuslikele assotsiatsioonidele, mööbliajakirjadele jm.

CEI-Bois liikmed üleeuroopaliste föderatsioonidena:
www.eos-oes.eu EOS Euroopa Saetööstuste Assotsiatsioon
www.europanels.org – Euroopa Puitplaatmaterjalitootjate Föderatsioon EPF
www.fefpeb.org – Euroopa Aluste ja Pakenditootjate Föderatsioon FEFPEB
www.europlywood.org – Euroopa Vineeritootjate Föderatsioon FEIC
www.window.de – Euroopa Ukse-aknatootjate Föderatsioon FEMIB
www.parquet.net – Euroopa Parketiföderatsioon
www.wei-ieo.org – Euroopa Puiduimmutuse Föderatsioon

Põhja- Ameerika
www.afandpa.org – USA, metsa- ja paberitööstus
www.apawood.org – USA, The Engineered Wood Association APA, inseneripuidu assotsiatsioon, APA kodulehel on rikkalikult tehnilist infot inseneripuidu kasutamise kohta, fotosid ja jooniseid, võimalus tasuta osaleda internetiõppes ( Wood University, eriti soovitatud arhitektuuriüliõpilastele )

Metsandus ja puit (riiklikud institutsioonid,uurimisasutused,andmebaasid)
www.envir.ee – EV Keskkonnaministeerium
www.rmk.ee – Riigimetsa Majandamise Keskus
www.keskkonnainfo.ee -Keskkonnainfo keskus, sisaldab ka metsaga seotud infot ja registreid
www.kik.ee – Keskkonnainvesteeringute Keskus
www.eramets.ee – Sihtasutus Erametsakeskus
www.fao.org/forestry – ÜRO ( FAO ) metsanduse andmebaas
www.unece.org – ÜRO Euroopa Majanduskomisjoni ( osalevad ka USA, Kanada jt. ) Puidukaubanduse osakond, ülevaated, prognoosid
www.efi.int – Euroopa Metsainstituut
www.innovawood.com – Euroopa ühendatud infovõrk metsa-, puidu- ja mööblitööstuse teadusuuringute, väljaõppe ja tehnoloogiasiirde jaoks INNOVAWOOD, liikmed on:

www.forest.fi – Soome metsanduse andmebaas
www.metla.fi – Soome Metsandusinstituut

www.skogssverige.se – Rootsi metsanduse ja tööstuse infoportaal
www.skogforsk.se – Rootsi Metsanduse Uurimisinstituut
www.tratek.se – Rootsi Puidutehnoloogia Instituut
www.treteknisk.no – Norra Puidutehnoloogia Instituut
www.infoholz.de – Saksamaa puidu ja metsa infoportaal
www.wald-online.de – Saksamaa metsanduse infoportaal
www.trada.co.uk – Inglismaa Puiduuuringute ja Arenduse Assotsiatsioon
www.chilternfire.co.uk – Ehitiste testimine, tuleohutus
www.ctba.fr – Prantsusmaa Puidu- ja Mööblitööstuse Tehnakeskus
www.woodnet.com – Belgia puidusektori infoportaal
www.coford.ie – Iirimaa Metsanduse Uurimis- ja Arenduskeskus
www.lvm.lv – Läti Riigimets
www.silava.lv – Läti Metsauuringute Instituut
www.ktc.lv – Läti Puidutööstuse Tehnoloogiakeskus
www.mi.lt – Leedu Metsanduse Uurimisinstituut
www.lvmi.lt – Leedu Metsade Majandamise ja Korraldamise Instituut
www.woodinfo.org – USA ja Kanada ühine infoportaal, 7 puidukaubanduse liitu
www.softwood.org – USA okaspuidu infoportaal Euroopas, annab ka üldisemaid turuanalüüse

Puidu kasutamine ehituses ja selle propageerimine

Soome Puuinfo, puitehituse juhendmaterjalid, tasuta tõmmatavad mahukad trükised, eriti platvormehituse kohta, AutoCAD http://www.woodfocus.fi
Soome, puidu kasutamine, eriti vanad ehitised http://www.puukausi.net
Põhjamaade Puidunõukogu NTC http://www.nordictimber.org
Ameerika Puidunõukogu AWC http://www.awc.org
AWC nõuandelehekülg http://www.beconstructive.com
Kanada Puidunõukogu, ka tasuta arvutiprogrammid (tollimõõdustik!) http://www.woodfocus.com
Metsa ja Puidu Teejuht, Suurbritannia http://www.forestsforever.org.uk
NTC puitu propageeriv infoportaal http://www.woodforgood.com
Iirimaa Puuinfo, mahukas ja heade joonistega http://www.coford.ie/woodspec
Saksamaa Puidunõukogu http://www.argeholz.de
Hollandi Puuinfo http://www.centrum-hout.nl
Belgia Puuinfo http://www.hout.be
Taani puiduportaal http://www.trae.dk
Shveitsi puiduportaal http://www.lignum.ch

Ajakirjad

Puitarhitektuur ja disain http://www.puuinfo.ee/index.php?id=38
Timber Trade Journal (UK) võrguväljaanne http://www.ttjonline.com
Wood Design&Building (Põhja-Ameerika) võrguväljaanne, väidetavalt maailma ainus puitarhitektuuri alane ajakiri, tasuta mahalaaditava info (kaasa arvatud fotod auhinnatud jm. ehitistest) hulk on suur http://www.woodmags.com
Holz-zentralblatt (Saksamaa) võrguväljaanne, rahvusvahelised uudised ka inglise keeles http://www.holz-zentralblatt.com
Holz Kurier (Austria) võrguväljaanne http://www.holzkurier.at
Japan Lumber Journal, osa ka inglise keeles http://www.jlj.gr.jp
World Furniture (Itaalia) http://www.csilmilano.com
Itaalia internetiajakiri http://www.timberandmore.com
Venemaa Puidutöösturite ja eksportööride Liidu ajakiri http://www.woodmag.ru

Keskkonnainfo ja sertifitseerimine

World Resources Institute http://www.earthtrends.wri.org
Ökometsandus (Kanada), teadustööd internetis http://www.ecoforestry.ca
Metsasertifitseerimise info, artiklid, lingid jmt. http://www.certwdmkt.com
PEFC kodulehekülg http://www.pefc.org
FSC kodulehekülg http://www.fscoax.org
Greenpeace`i asutajaliikme Patrick Moore`i kodulehekülg, info roheliste liikumiste ekslikest seisukohtadest endise liikme vaatevinklist http://www.greenspirit.com

Puidubörsid internetis

Internationale Holzboerse (Saksamaa), neljas keeles, võimalik liituda ka tasuta, et vaadata uudiseid http://www.ihb.de
FSC sertifitseeritud puidu ost- müük http://www.forestworld.com
Belgia, ostjad rohkem Lõuna-Euroopas, Prantsusmaal, Benelux http://www.fordaq.com
Venemaa, liikmeid kõikjal, info vaatamine ei nõua registreerimist http://www.lesprom.com