KIK toetab metsanduse ja jahinduse projekte ligi 800 000 euroga (err)

Viimasest keskkonnaprogrammi taotlusvoorust said toetust kaheksa metsanduse ja neli jahinguse projekti kokku 799 332 eurot, teatas SA Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK).

Metsanduse projektidest üks innovaatilisemaid on KIKi teatel Tartu ülikooli projekt, kus töötatakse välja uudsed meetodid, mille abil muundatakse lehtpuidu biomass kõrge väärtusega kemikaalideks.

Saadud keemilisi ühendeid saab omakorda kasutada lähteainetena keemia- ja materjalitööstuses, kus need asendaksid seni naftast toodetud kemikaale. See aitab kaasa fossiilse tooraine kasutamise vähendamisele, keskkonnaseisundi parandamisele ning ka majanduse elavdamisele. KIK rahastab Tartu ülikooli projekti 162 187 euroga.

Jahinduses toetatud projektide hulgas viib Eesti Jahimeeste Selts läbi teabepäevade sarja, et tagada jahinduse arengut ja jätkusuutlikkust muutuvas ajas ja keskkonnas.

Jahindusmaastikul on viimastel aastatel toimunud mitmeid muudatusi, nii seadustes kui ka näiteks ulukite liikide osas. Avalikustatud ja vaba juurdepääsuga teabepäevadele on lisaks jahimeestele oodatud osalema ka loodus- ja loomahuvilised. KIK toetab projekti 6300 euroga.

Kahes 2015. aasta keskkonnaprogrammi taotlusvoorus on KIKist toetust saanud metsanduse programmis kokku 31 projekti summas 5,2 miljonit eurot.

KIK rahastab keskkonnaprojekte Eesti keskkonnatasudest laekuvast rahast, CO2 kvoodimüügi tuludest ning Euroopa Liidu struktuurifondidest. 16 aastaga on riik KIKi kaudu toetanud ligi 19 tuhandet keskkonnaprojekti.

Allikas: err