Konverentsil “Töö ja oskused 2025” tutvustati OSKA esimese aasta tulemusi

20. aprillil toimus Tallinnas, TTÜ innovatsioonikeskuses Mektory konverents “Töö ja oskused 2025”. Konverentsil tutvustati lähikümnendil Eesti tööturgu ja haridust mõjutavaid muutusi. Päeva jooksul arutati tööjõu- ja oskuste vajaduse prognoosi OSKA esimeste tulemuste valguses selle üle, kuidas õpet ja tööturu vajadus paremini siduda.

OSKA on tööjõu- ja oskuste vajaduse prognoosisüsteem, mis otsib vastuseid küsimustele, kui palju ja milliste oskustega inimesi on meie tööturul vaja täna ja homme, kus ja kuidas neid oskusi saab omandada ning mida peaks tänases haridussüsteemis ja elukestvas õppes muutma, et tulevikuvajadustele vastata.

Konverentsi avas Haridus- ja Teadusministeeriumi asekantsler Mart Laidmets, peakõneleja oli OECD Tööhõive, sotsiaalküsimuste ja sotsiaalse kaasatuse direktoraadi tööturuanalüüsi ja -poliitika divisjoni juht Mark Keese, kes keskendus vajalikele tulevikuoskustele tööjõuturul ja nende prognoosimisele. Samuti olid jutuks muutused elukestvas õppes ja tööturu mobiilsuses ning aktiivne tööturu poliitika. Olulisematest tulevikutrendidest Eesti vaatepunktist kõnelesid Viljar Lubi, Mati Heidmets, ning Siim Raie. Ploki võtsid kokku tööturu osapoolte esindajad Mait Palts ja Peep Peterson.

Konverentsi paneeldiskussioonis arutleti IKT, metsanduse ja puidutööstuse ning arvestusala valdkondades eesseisvaid väljakutseid seoses tööjõu ja oskuste vajaduse muutumisega. Arutelus osalesid koolide ja ettevõtlusorganisatsioonide esindajad: Jaak Aaviksoo, Ants Sild, Ellen Tohvri, Haana Zuba-Reinsalu, Ivar Dembovski, Mart Laidmets ja Ott Pärna. Konverentsi võtsid kokku oma karjääris pöörde teinud inimesed.

 Rohkem infot OSKA programmi ja uuringute kohta http://oska.kutsekoda.ee/