Kutsehariduse maine tõstmise ja õpipoisiõppe laiendamise programmi raames lõpetab Pärnumaa Kutsehariduskeskuses esimene õppegrupp

Pärnumaa Kutsehariduskeskuses alustas märtsis raietöölise õppekaval töökohapõhise õppe õppegrupp. Teooriaõpingud Voltveti koolituskeskuses on läbitud ning ettevõttepraktika on komisjoni ees kaitstud. Kolmanda taseme raietöölise kutseeksamile, mis toimub 25. Mail Tihemetsas, lubati alustanud üheksast noormehest kaheksa.

Praktikabaasideks olid raietöölise kutse taotlejaile Kairan OÜ, Kõrghaljastus OÜ, PJ Forest OÜ, Kahromaa OÜ ning Tihemetsa metskond. Õpilased jäid õppega rahule. Kõige olulisemaks pidasid nad õigete töövõtete omandamist, metsatehnika käsitlemisoskust ning meeskonnatööd raietöödel. Õpilane Taavi Tamm sõnul ei olnud tal pärast Kaitseväe ajateenistusest naasmist selgeid plaane, aga raietöölise erialaõpingute järgselt on plaan jätkata ka arboristi õppekaval õppimist või suunduda Maaülikooli. Õpilane Hendrik Link lisas, et sai väärtuslikke teadmisi ning oskuseid ja jätkab praktikaettevõttes juba töölepinguga. Kindel plaan on aga temalgi jätkata õpinguid- kas siis metsanduse valdkonnas või palkmajaehitust õppides. Õpilaste ühine soovitus raie- ja metsatöödega seotud ettevõtetele kõlas, et nad julgustaksid enam oma töötajaid õppima asuma, kasvõi kutseoskuste värskendamiseks.

Töökohapõhine õpe on kutseõppe tasemeõppe vorm, kus ettevõttes või asutuses toimuva õppe osakaal on tavapärasest oluliselt suurem ja moodustab vähemalt 2/3 õppe mahust. Ettevõttes omandatakse praktikajuhendaja käe all praktilised kutseoskused kui koolis on läbitud teoreetiline õpe. Töökohapõhine õpe on tööandjaile heaks võimaluseks koostöös kooliga oma töötajate kvalifikatsiooni tõsta või korraldada uute töötajate väljaõpet. Ettevõtted saavad koolitada endale töötajaid, kellel on just sellised oskused nagu ettevõttel vaja.  Õpe lõpeb kutseeksamiga neil erialadel, kus on kutsestandard olemas.

Lisainfo: http://www.innove.ee/et/organisatsioonist/programmid-ja-projektid/prom

Mare Raid

töökohapõhise õppe (PRÕM) koordinaator

mob: 56 794 400
tel: 445 1959
mare.raid@hariduskeskus.ee
www.hariduskeskus.ee