Eesmärk

  • Rahvusvaheliselt konkurentsivõimeline metsa- ja puidutööstus
  • Liikmete ühishuvide eest seismine ja ühiste eesmärkide edendamine
  • Sektori rolli teadvustamine ühiskonnas
  • Kestlik metsakasutus
  • Puidukasutuse areng ja kasv
  • Innovaatilised lahendused sektoris

viiralti-tammVisioon

Tervet elukeskkonda ja väärikat elustandardit toetavad arenenud metsa- ja puidutööstus ning kodumaise puidu väärindamine. 

Missioon

Aitame luua heaolu, arendades kohalikul taastuval loodusvaral põhinevat tööstust ja ehitust ning keskkonnasõbralikku energeetikat.