Luua Metsanduskoolis avatakse uus metsanduse spetsialisti õppekava

Luua Metsanduskoolis avatakse uus metsanduse spetsialisti 5. taseme õppekava.

Pärast õppekava läbimist õpilane inventeerib ja korraldab metsa; planeerib ja korraldab metsamajanduslikke töid: metsakasvatamist, puiduvarumist, metsamaterjalide ladustamist ja transporti, metsaparandust jm, lähtuvalt metsakasvatuslikest põhimõtetest, keskkonnajuhtimissüsteemi nõuetest ning majanduslikust tasuvusest; suhtleb töövõtjatega, klientidega ja koostööpartneritega, nõustab kliente; õpib ja täiendab end iseseisvalt ja ennastjuhtivalt;hangib tööks vajalikku infot, kasutades asjakohast infotehnoloogiat.

Info erialade ja sisseastumise kohta http://luua.kovtp.ee/vastuvott