Eesti Maaülikool

Veebiaadress: www.emu.ee
Telefon: 7 313 101
Faks: 7 313 156
Aadress: Kreutzwaldi 5, 51014 Tartu
E-post: linnar.parn@emu.ee
Kontaktisik: Linnar Pärn
Põhitegevusala(d):

Pärast Tartu ülikooli taasavamist 1803.aastal loodi põllumajanduse õppetool prof. J.W. Krause juhtimisel. Esialgu õpetati põllumajandust filosoofiateaduskonnas, hiljem füüsika-matemaatikateaduskonnas.

Emakeelsesse Tartu ülikooli loodi 1919.aastal Põllumajandusteaduskond agronoomia- ja metsandusosakonnaga. Teaduskonna juurde kuulusid ka katsejaamad, kus tegeldi uurimistööga.

Ülikooli põllumajandus-, metsandus- ja loomaarstiteaduskonna baasil moodustati 1951.aastal iseseisev ülikool – Eesti Põllumajanduse Akadeemia.

EPA oli NSVL põllumajandusministeeriumi otsealluvuses ja valmistas ette erinevate erialade põllumajandusspetsialiste alates agronoomidest ja loomakasvatajatest lõpetades suurmajandite elekrifitseerimise asjatundjatega. Nii töötati 80-ndate aastate lõpuni. Koos muutusteaga Eesti ühiskonnas tekkis vajadus muuta ka põllumeeste õpetust. Nii reorganiseeriti ülikooli struktuur ja korraldati ümber õpetamise sisu. Alates 1991.aastal kannab õppeasutus Eesti Põllumajandusülikooli nime.