Metsä Forest Eesti AS

Veebiaadress: www.metsagroup.com
Telefon: +372 637 9030
Faks: +372 637 9031
Aadress: Katusepapi 4, 11412 Tallinn
E-post: eesti@metsagroup.com
Kontaktisik: Enn Sapp (enn.sapp@metsagroup.com)
Põhitegevusala(d):

Tegevus

  • AS Metsä Forest Eesti põhiline tegevusala on metsamaterjali varumine Eestis. Täiendavalt hangitakse metsamaterjali ka Venemaalt ja Lätist.
  • AS Metsä Forest Eesti peamine eesmärk on varustada Metsä Group kontserni ettevõtteid metsamaterjaliga. Eestis kuuluvad kontserni Reopalu saeveski (Metsä Wood Eest AS)
  • Klientidele pakutakse konkurentsivõimelisi puidutehinguid, raie-, kokkuveo- ja väljaveoteenust. Raiesmike taasmetsastamiseks tehakse maapinna ettevalmistamist.
  • Soomes on Metsä Forestile väljastatud rahvusvahelised ISO standarditele vastavad kvaliteedi- ja keskkonnajuhtimissüsteemi sertifikaadid. Rahvusvahelise sertifitseerimisorganisatsiooni BVQI Eesti esinduse poolt on omistatud AS-le Mets&Puu ISO 9001:2000 kvaliteedijuhtimissüsteemi ning ISO 14001:1996 keskkonnajuhtimissüsteemi sertifikaadid alates 18.01.2005 ning kehtivusega kolm aastat.

AS Metsä Forest Eesti varumismaht on aasta-aastalt kasvanud. Täna kuulub AS Metsä Forest Eesti suurimate ja mitmekülgsemate metsatööstusettevõtete hulka.