Pressiteade: Metsa- ja puidusektor on viie aasta jooksul investeerinud Eestis enam kui poolteist miljardit eurot

P

Eesti metsa- ja puidutööstuse ettevõtted muutuvad läbi investeeringute aina kõrgtehnoloogilisemaks. Statistikaamet andmetel investeeriti aastatel 2013-2017 sektori ettevõtetesse kokku 1,57 miljardit eurot. Investeeringute kasv on taganud ka stabiilse lisandväärtuse kasvu sektoris. Majandusteadlase Urmas Varblase sõnul tuleks puidusektori järgmiseks arenguhüppeks suunata rohkem raha arendustöödele.

Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liidu tegevjuhi Henrik Välja sõnul viitavad investeeringud sektori kiirele arenemisele. “Meil on olemas teadmised ja tehnoloogia, et oma puitu kohapeal väärindada ja seda me ka teeme. Eesti puidule luuakse täna väärtust mitmel astmel ning olulisel kohal on lõpptoodete tootmine.  Suuremahulised investeeringud sektorisse tagavad selle trendi jätkuva kasvu” sõnas Välja.

Tartu Ülikooli majandusteadlane Urmas Varblane leiab, et piiratud ressursside tingimustes hakatakse enam otsima võimalusi puidu paremaks väärindamiseks. “See nõuab järjest suuremaid investeeringuid nii seadmetesse kui ka inimvarasse. Puidu väärtusahelas tegutsevad ettevõtted on tublisti investeerinud masinatesse ja seadmetesse ning suutnud tööjõukulude kasvuga hakkama saada. Edaspidi oleks väga tähtis, et meie puidu valdkonna ettevõtted suurendaksid oluliselt ka arendustöödele tehtavaid kulutusi,” märkis Varblane

Välja nõustub Varblasega puidusektori tuleviku vajaduste osas. “Kui seni on suur osa investeeringutest läinud tipptehnoloogiaga tootmisseadmete soetamiseks, siis suund on investeeringute suurendamisele ka teadus- ja arendustegevusteks. Sedasi liigub sektori fookus pelgalt efektiivsest tootmisest tootearendusele ja kes puidu väärindamisega tegelevate teadlaste ning spetsialistide vajadus ning olulisus kasvab. Nende abiga võib Eesti lisaks e-tiigrile olla tuntud ka kui biomajanduse tiiger,” visioneeris Välja.

Välja sõnul tuleb paljudele tänagi üllatusena, et metsa- ja puidusektor on üks kõrgtehnoloogilisema sisseseadega tööstuseid Eestis. “On ütlemine, et tuleviku vabrikutes on vaid üks inimene ja üks koer. Inimene selleks, et koera toita ning koer selleks, et hoida inimene masinatest eemal. Puidusektoris on eesrindlikumates ettevõtetes see tulevik juba käes, küll mitte tingimata selle koeraga. Eestis on täna tootmisi, kus kogu tootmist juhib arvuti ja tehnoloogia abiga vaid üks kõrgharitud spetsialist,” näitlikustab Välja sektori kõrgtehnoloogilist taset.

Lisainfo:

Henrik Välja

Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liidu tegevjuht

henrik.valja@empl.ee

+372 52 61 014