Metsanduse eriala doktoritöö kaitsmine – 15. juuni 2015

Kaitsmisele tuleb EMÜ metsandus- ja maaehitusinstituudi doktorandi Regino Kase väitekiri “ KASVUTINGIMUSTE MÕJU HARILIKU MÄNNI (Pinus sylvestris L.) PUIDU FÜÜSIKALIS-MEHAANILISTELE OMADUSTELE EESTIS” filosoofiadoktori kraadi taotlemiseks metsanduse erialal.

Avalik kaitsmine toimub 15. juuni 2015, algusega 10:00, Tartu Kreutzwaldi 5 – 2A1 (nõukogusaal).

Doktoritöö juhendajad on Dr. Jaak Pikk ning oponent Dr.sc.ing. Māris Daugavietis (Latvian State Forest Research Institute “Silava”).

Dissertatsiooniga saab tutvuda: http://hdl.handle.net/10492/1916

NB! Järgmine metsanduse eriala doktoritöö tuleb kaitsmisele 21.august 2015, mille teemaks on erametsandus Eestis. Täpsema info edastan lähiajal.

Lugupidamisega,
Maris Hordo
Metsanduse eriala doktoritööde kaitsmiskomisjoni sekretär
Vanemteadur
Metsakorralduse osakond
Metsandus- ja maaehitusinstituut
Eesti Maaülikool
maris.hordo@emu.ee
tel: 7313 151