Metsaomanik ootab Vabariigi Valitsuselt õiglast looduskaitset (Eesti Erametsaliit)

Eesti Erametsaliidu pressiteade
21.04. 2016

Metsaomanik ootab Vabariigi Valitsuselt õiglast looduskaitset

Eesti Erametsaliit, mille liikmete omandis on rohkem kui veerand Eesti erametsamaast, võttis oma tänasel üldkoosolekul vastu avaliku pöördumise.

Eesti Erametsaliit kutsub Vabariigi Valitsust üles kiiresti lahendama kaua eksisteerinud põhiseadusega vastuolus oleva probleemi, kus looduskaitselisi piiranguid maaomandile kehtestatakse ilma õiglase ja kohese hüvitiseta. Aastaid on kestnud olukord, kus riik ei maksa hüvitist väljaspool Natura 2000 asuvatel kaitsealadel ja looduskaitseliste maade väljaost eeldab omanikult  kuni 10 aastast ootamist.

Eesti Erametsaliidu juhatuse esimehe Ants Eriku hinnangul kahjustab selline olukord nii looduskaitse mainet kui usku õigusriigi toimimisse. „Küsimus on poliitilises tahtes,“ lisas ta.

Eesti Erametsaliidu üldkoosolek tegi ka konkreetseid ettepanekuid rahaliste vahendite leidmiseks. Pakuti välja, et riigimaade müügist 50% läheks looduskaitseliste maade ostu nimekirja nõuete rahuldamiseks.

Samuti tehti ettepanek, et osa RMK kasumist, mis on tekkinud seoses asjaoluga, et RMK on saanud ca 200 000 ha põliseid talumaid majandamiseks, eraldatakse iga aasta piisav summa looduskaitseliste piirangute hüvitamiseks.

Eesti Erametsaliit on pöördunud ka õiguskantsleri poole nimetatud küsimuses põhiseadusliku vastuolu tuvastamiseks.

Loe pöördumise tervikteksti SIIT

Lisainfo: Ants Erik, Eesti Erametsaliidu juhatuse esimees, +372 5091575, erametsaliit@erametsaliit.ee