Michal saatis puidupõletamist võimaldava eelnõu kooskõlastamisele (Postimees)

Majandus- ja taristuminister Kristen Michal saatis reedel justiitsministeeriumile kooskõlastamiseks elektrituruseaduse muutmise eelnõu, mille kohaselt hakkab riik tulevikus korraldama vähempakkumisi metsajäätmete ja väheväärtusliku puidu turule toomiseks.

Eelnõus on kirjas ka regulatsioonid statistikakaubanduseks, millega on Eestil võimalik aastas kümnetes miljonites eurodes eksporditulu teenida teistele EL riikidele taastuvenergia statistikat müües, ütles Michal pressiteate vahendusel.

«Statistikakaubandus, mille toormeks on metsajäätmed ning väheväärtuslik puit, looks aastast 2017 alates üle 2300 uue töökoha metsandussektoris, alustades Virumaa regioonist. Leppisime valitsuses samuti kokku, et enne iga potentsiaalset tehingut vaatame selle tehingu mõju üle ka Eesti toormeturule,» märkis Michal.

Minister lubas, et Eesti tarbija statistikakaubanduse teostamiseks toodetud taastuvenergia eest täiendavaid kulusid ei kanna. «See on ekspordivõimalus raha Eestisse toomiseks, mida kasutame, kui EL turul võimalus avaneb,» sõnas Michal.

Kooskõlastusele läinud elektrituru seaduse eelnõu regulatsioon loob võimaluse taastuvenergia statistikakaubanduseks nende Euroopa Liidu liikmesriikidega, kes ise ei suuda tähtajaks taastuvenergia eesmärke täita.

Eesti on majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi (MKM) sõnul oma üldise taastuvenergia eesmärgi täitnud ja seega on Eestil võimalik oma eesmärke ületavat taastuvenergia statistikat müüa teistele riikidele. Statistikakaubanduse eest maksavad need riigid, kes statistikat ostavad ning Eesti tarbija selle eest ei tasu.

Selleks vajalikku tooret saab Eestist, eeskätt metsatöötlemisel üle jääva metsahakkena või väheväärtusliku puiduna ning selle säästlik kasutus loob metsanduses uusi töökohti – 1 miljoni tihumeetri raiemahu suurendamisel luuakse metsanduses uuringute kohaselt 2350 uut töökohta, teatas MKM.

Lisaks on uues eelnõus planeeritud üleminek olemasolevalt taastuvenergiaskeemilt uuele nii, et välditakse taastuvenergiatasuna makstava toetuse suurenemist. «Madalate elektrienergia hindade tõttu kujuneks eelnevalt välja töötatud turuhinnaga seotud toetusmudeli puhul väljamakstav toetus suuremaks kui hetkel kehtiv skeem seda ette näeb,» ütles Michal.

Seega on tema sõnul mõistlik jätta olemasolevatele tootjatele skeem samaks, kuid uus vajaminev taastuvenergia hankida läbi konkurentsile avatud vähempakkumiste. Varasema toetuskeemi osas toimub selle järkjärguline lõppemine alates aastast 2018.

Allikas: Postimees