Mine kooli – õpi metsandust! (Õhtuleht)

Ehkki enamik õppureid istub juba koolipingis, on veel võimalusi neilgi, kes oma õpihuviga mingil põhjusel hilja peale ­jäänud.

Luua metssanduskoolis on kõik õppekohad täis, küll aga tasub kooli kodulehel silm peal hoida lühiajaliste koolituste-kursuste asjus, mida korraldatakse aasta läbi. Pärnumaa kutsehariduskeskuses on mõnele erialale lisavastuvõtt, muu hulgas on võimalik õppida arboristiks ja metsakasvatajaks. Arboristiks soovijal peab olema ette näidata põhikooli lõputunnistus, metsakasvatust võib tulla õppima aga ka see, kel koolitee enne põhikooli lõppu katki jäänud.

Ülemist vanusepiiri pole

«Päris kindlasti võivad koolimaja ukse lahti teha ka need, kelle viimane koolipäev on jäänud aastate taha,» julgustab kutseõpetaja Marje Kask. «Juba alustanud õpperühmades on meil praegugi õppureid, kel vanust üle viiekümne aasta – õppida pole kunagi hilja ja teadmised kuluvad alati ära. Meie metsanduserialad on üsna laiapõhjalised, kasulikke teadmisi ja praktilisi oskusi saavad nii erametsaomanikud, inimesed, kes juba metsanduses töötavad, aga ka need, kel huvi tulevikus selles valdkonnas tööle asuda.»

Arboristi ehk puuhooldaja õpingud kestavad poolteist aastat, amet eeldab füüsilist vastupidavust, sest töötada tuleb kõrgustes ja sundasendites. Ka nõuab see töö head koordinatsiooni- ja reageerimisvõimet.

Eriala lõpetanu võib töötada arboristina, konsultandina puuhooldusega tegelevas ettevõttes, vajadusel ka raietöölisena. Metsakasvatuse erialal kestavad õpingud aasta, õpitakse ­Voltveti koolituskeskuses Tihemetsas nädalaste sessioonide kaupa.

Õppekava annab metsanduslikud teadmised ja praktilised oskused, mis on vajalikud erametsaomanikele, metsauuendamise, metsakasvatuse ja raiega tegelevatele inimestele. Õpitakse metsa uuendamist, kasvatamist, saeõpetust ja raiet, ümarmetsamaterjali kvaliteedi nõudeid, valikainetena nt ohtlike puude langetamist või parkmetsade ja haljastute hooldamist jpm.

Tarkust oma metsa või palgatöö tarvis

Metsakasvatuse õppekava lõpetanu saab hakkama oma metsa majandamisega, võib töötada raietöölisena metsandusettevõtetes või füüsilisest isikust ettevõtjana.

Praktiline töö toimub kooli metskonnas. Ettevõttepraktika sooritatakse ja võimalikud töökohad pärast kooli lõpetamist on RMK metskonnad ja metsa- ning puidufirmad, arboristidel haljastuse, parkide hooldamise ja haldamisega tegelevates ettevõtetes, puukoolides ja aiandites.

Eksameid-katseid kummalgi erialal sisseastumisel pole, küll aga individuaalne vestlus kõigi õpilaskandidaatidega. Õpingute ajal on võimalik taotleda õppe- ja sõidutoetust, kooli lõpetamisel saab õpilane tunnistuse kutseõppe läbimise kohta.

Allikas: Õhtuleht