Muudatused ELVISe infosüsteemis 20.11.2021

Alates 20.11 vahetab ELVIS infosüsteemi välja uus ja täiustatud infosüsteem EVR. Uut infosüsteemi on võimalik kasutada otse liidestudes, väiksemate mahtudega kasutajatele mõeldud kasutajaliidese kaudu või kolmandate osapoolte pakutavate teenuste kaudu. EVR kasutuselevõtmiseks on esmalt vajalik sõlmida uus kasutusleping ettevõtte ja andmekogu omaniku Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liidu vahel (Leping), otse liidestumiseks vajalik arendustöö on võimalik tellida mõnelt arenduspartnerilt, EVR kasutajaliides valmib novembris. Materjali omanikel ja veoettevõtetel on võimalik lisaks kasutada Deskise Langihaldus (lank.ee)  või Vahelao (vaheladu.eu) teenust. Materjali vastuvõtjatel on võimalik lisaks kasutada Deskise puidu vastuvõtu rakendust. 

Allkirjastatud leping palun saata info@empl.ee