Põllumajandus-, toidu- ja metsandussektor saab 6,3 miljonit eurot uute toodete ja protsesside arenduseks (Põllumajandusministeeriumi pressiteade)

Maaeluminister Urmas Kruuse allkirjastas Eesti maaelu arengukava 2014-2020 raames määruse, millega said selgeks põllumajandus-, toidu- ja metsandussektoris katseprojektideks ning uute toodete, tavade, protsesside ja tehnoloogiate arendamiseks antava toetuse tingimused.

“Tähtis on, et uuenduslikud ideed jõuaksid põllumajandus-, toidu- ja metsandussektoris rakendamiseni, sest sellest sõltub otseselt nende ettevõtete ekspordivõimekus ja lisandväärtuse kasv,” ütles toiduohutuse ning teaduse ja arenduse asekantsler Toomas Kevvai. “Põllumajandusliku tootlikkuse parandamiseks pöörame seetõttu läbi maaelu arengukava senisest enam tähelepanu koostööl põhineva arendustegevuse ning innovatsiooni toetamisele.”

Uute toodete, tavade, protsesside ja tehnoloogiate arendamise toetuse raames toetatakse projekte, mis edendavad koostööd ja arendavad innovatsiooni eelkõige põllumajandus-, toidu- ja metsandussektoris ning lahendavad konkreetsete tootjate ja töötlejate tootmisprotsessiga seotud probleeme. “Projektid peavad olema suunatud konkreetse ettevõtte reaalsete vajaduste lahendamisele, eraldiseisvaid teadushuvisid ei rahastata,” selgitas teadus- ja arendusosakonna juhataja Külli Kaare.

Katseprojektide ja uute toodete arendamise toetusi saab tänavu taotleda Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti (PRIA) kaudu 7.-11. septembrini.

Kokku on Eesti maaelu arengukavas 2014-2020 alameetmele “Toetus katseprojektide jaoks ning uute toodete, tavade, protsesside ja tehnoloogia arendamiseks” ette nähtud 6,3 miljonit eurot, millest esimeseks taotlusvooruks 2015. aastal on planeeritud 3 miljonit eurot. Toetussumma on kuni 350 000 eurot projekti kohta.

Eesti maaelu arengukava 2014-2020 on Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondist ja Eesti riigieelarvest rahastatav programm, mille raames toetatakse põllumajanduse ja maaelu arengut kokku ligi ühe miljardi euroga. Uus maaelu arengukava keskendub viiele valdkonnale – teadmussiire, konkurentsivõime, toidutarneahel, keskkond ning maaettevõtlus ja kohalik algatus.

Meetmemäärus avaldatakse Riigi Teatajas 31. juulil. Samal päeval avaldatakse Riigi Teatajas ka põllu- ja metsamajanduse taristu arendamise ja hoiu investeeringutoetuse määrus.

Teate edastas:

Karin Volmer

avalike suhete osakond

Põllumajandusministeerium

press@agri.ee

tel 625 6254