Tööstustoodang

EMPL tootmise mahu- ja müügiindeksite ning tootmismahtude perioodiülevaated kirjeldavad puidutööstuse toodangukogusete muutust erinevate toodete (saematerjal, vineer, etc) lõikes. Vaadeldakse eelkõige toodangumahu muutust (kasvu või kahanemist) eelmise aasta sama perioodiga (nt 5 kuud 2020 vs 5 kuud 2021) võrreldes.

Puidupõhiste toodete väliskaubanduse raportit uuendab liit kuni 12 korda aastas. Vaadeldakse perioodi käesoleva kalendriaasta algusest ja võrreldakse eelmise kalendriaasta sama perioodiga. Raport valmib andmete koondamise ja töötlemise viitest tulenevalt 2 kuud peale vaadeldava perioodi lõppu. EMPL liikmetele on raporti algandmed kättesaadavad töödeldavate exceli failidena.

Indeksid 2022

Tootmismahud 2021

Indeksid 2021

Tootmismahud 2021

Indeksid 2020

Tootmismahud 2020

Indeksid 2019

Tootmismahud 2019

Indeksid 2018

Tootmismahud 2018

Indeksid 2017

Tootmismahud 2017

Indeksid 2016

Tootmismahud 2016

Indeksid 2015

Tootmismahud 2015

Arhiiv

Indeksid 2014

Tootmismahud 2014