Stora Enso: metsaseaduse muudatuste mõju on olematu (Majandus24.ee)

Eesti ühe suurima puidutööstusettevõtte Stora Enso Eesti juhatuse liikme Marek Kase sõnul on metsaseaduse muudatuse mõjud imeväikesed ning turgu oluliselt mõjutama ei hakka.

Kase sõnul on juba täna vaidlusaluseid kuusikuid võimalik raiuda küpsusdiameetri alusel, seega on kuusikute raievanuse vähendamise mõju ettevõttele pigem marginaalne. «Täiendav ressurss, mis justkui muutuks nüüd raieküpseks, on väga väike,» ütles juhatuse liige.

Kase hinnangul ei oma antud muudatus suure tõenäosusega olulist mõju ka raiemahtudele. «Ühelt poolt juba nimetatud loa tõttu raiuda küpsusdiameetri alusel, kuid samuti seoses sellega, et viimaste aastate raiemahud on olnud madalamad, kui metsanduse arengukava seda võimaldaks,» ütles ta.

Ka toorme hindade muutuseid kommenteerides oli ettevõtte juhatuse liige seisukohal, et eeldatav mõju on imeväike kui mitte olematu. «Kuna impordimahud on viimastel aastatel olnud väikesed, siis ei mõjuta see muudatus kuidagi ka importi. Impordimahud langesid järsult peale 2007. aasta Venemaa otsust kehtestada ümarpuidule täiendavad tollid ning ei ole peale seda taastunud,» selgitas Kase.

Allikas: Majandus24.ee