Tartus seatakse kevadel metsanduse 20 aasta sihid

20. aprillil Tartus korraldatav metsanduse visioonikonverents toob kokku metsarahva, et ühiselt järgmisteks aastakümneteks sihte seada.

Milliseid teadmisi ja oskusi vajab tööstus, kuidas kohaneb uute vooludega haridus ja milliseid otsuseid peame täna vastu võtma, et tagada metsasektori edukus ka 20 aasta pärast?

Viimati seati metsanduse sihte 1997. aastal, kui ühise laua taga pandi paika riiklikud metsapoliitika põhialused. 20 aastat on piisavalt pikk aeg, et heita pilk tagasi ja analüüsida, kuivõrd oleme seatud rööbastel püsinud. Kogunenud teadmised tasub aluseks võtta, et seeläbi ehitada veelgi parem tulevik. Metsanduse visioonikonverentsil võetaksegi fookusesse haridus, säästev metsandus, tööstus ja innovatsioon ning küsitakse – kuhu tahame neis valdkondades jõuda 2037. aastaks?

Järjest olulisemaks muutub pikaajaline planeerimine ja prognoosid, mille aluseks on asjakohane andmete kogumine ja tehnoloogia areng. Kas on võimalik veel targemalt planeerida, et tagada tasakaal omaniku ja avaliku huvi vahel, metsa majanduslike, sotsiaalsete, ökoloogiliste ja kultuuriliste väärtuste vahel? Ja mis alustel see võiks toimuda 2037. aastal? Kas peaksime uuesti sõnastama säästva metsanduse idee?

Teisalt on aasta-aastalt kasvamas biomajanduse tähtsus. Ühelt poolt suurendab see metsa ja puiduga seotud töökohtade arvu, aga nõuab ka uusi spetsialiste. Kas haridus jõuab järele uutele arengutele ja vajadustele? Millised on metsahariduse arengutrendid Euroopas järgmisel kahel kümnendil? Keda vajab metsa- ja puidutööstus ja mida me toodame aastal 2037?

Tule kuula, mida arvavad oma valdkonna spetsialistid ja aita seada paika järgmise 20 aasta sihid.

Lisainfo ja registreerimine alates veebruarist www.metsainfo.ee.