EMPL keskkonnaalane tegevus

EMPL teeb keskkonnaalast koostööd keskkonnaministeeriumiga vaba tahte lepingu raames, mis sõlmiti 02.09.2009. Lepingu eesmärk on pidevalt arendada keskkonnategevust ja säästvat tootmist liidu liikmete seas ning hoida liikmeid kursis keskkonnaalaste regulatsioonidega.

Liit osaleb Vabariigi Valitsuse poolt moodustatud säästva arengu komisjoni töös. Komisjoni peamiseks ülesandeks on Eesti säästva arengu riikliku strateegia rakendamise seire ning asjakohaste ettepanekute tegemine Vabariigi Valitsusele riigi pikaajalise jätkusuutliku arengu tagamiseks.

Liidu liikmetel on 12 ISO-14001 keskkonnajuhtimissertifikaati, 21 FSC ja 4 PEFC sertifikaati. Paljudel liikmetel on sõnastatud keskkonnapoliitika. Puidu päritolu ja kestliku ning seadusejärgse raietegevuse jälgimiseks korraldavad paljud ettevõtted lisaks seaduses ja standardites ettenähtule täiendavaid auditeid.