Metsandus

Mets on hinnaline. Nagu meie lapsed, tervis, kodu. Hinnaks sealjuures on meie enda panustatud aeg ja hool kasvamisse ning arengusse.
Metsa ja oma maa eest tuleb hoolt kanda ning tähelepanu pöörata nii nagu lastele, tervisele, kodule…
 
EMPL seisukoht Euroopa Liidu metsastrateegia jaoks.

EMPL juhatuse esimees Martin Arula arvamusartikkel Äripäevas “Metsaomanikud loobuvad tulust”.