Kutsetunnistuste taotlemine

Metsandustöötajatele kutse omistamisega tegeleb MTÜ Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liit, mille juurde on loodud kutsekomisjon.

Kutsekomisjoni esimees on Pille Meier, pille.meier@empl.ee, tel. 509 3056

Arveid väljastab EMPL, kontakt info@empl.ee

EMPL tegutseb vastavalt kutseseadusele (RT I 2008, 24, 156, jõustunud 1.09.2008.a. ja metsandusvaldkonna  kutse andmise korrale

EMPL annab välja kutsekorra alusel järgnevaid kutseid:

Kutseeksamid toimuvad koostöös Luua Metsanduskooliga.

Täpsem info dokumentide vormide ja esitamise kohta on Luua MK kodulehel http://www.luua.ee/koolituskeskus/kutseeksamid/