Metsatehnik, tase 4

Kutsestandard: https://www.kutseregister.ee/ctrl/et/Standardid/vaata/10698246

Kutseeksamid toimuvad koostöös Luua Metsanduskooliga. 

Eksamile tuleb ennast registreerida vähemalt 14 päeva enne eksami toimumist. Eksamid toimuvad gruppide täitumisel, vähemalt 12 inimest.

Kontaktisik: Kerli Hansing +372 522 8979 eksam@luua.ee

Kutseeksamite ajad 

26.10.2021

Sooviavaldus eksami sooritamiseks

Kutseeksamile pääsemiseks tuleb enne eksamit esitada üks järgnevatest dokumentidest:

  1. vaktsineerimistõend (vähemalt 14 päeva möödunud viimasest vaktsiinidoosist) – esitatakse koos teiste kutseeksamile registreerimise dokumentidega; 
  2. COVID-19 läbipõdemist tõendav dokument (läbipõdemine viimase kuue kuu jooksul) – esitatakse koos teiste kutseeksamile registreerimise dokumentidega; 
  3. negatiivse tulemusega COVID testi tõend (test tehtud meditsiiniasutuses kuni 72h enne eksamit) – esitatakse vahetult enne eksami algust.

Kutseeksami tasu

Kutseeksami tasu 208.80  € (sisaldab käibemaksu)
Taastõendamise tasu 81.60 € (sisaldab käibemaksu)

Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liidu pangarekvisiidid:

Saaja: Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liit

Swedbank a/a EE392200221046781188

Selgitus: Metsatehnik 4, eksami kuupäev, kutsetunnistuse taotleja(te) nimi/nimed

Eksamitasu peab olema jõudnud EMPL arvele 14 päeva enne eksamit.

Eksamile registreerinule, kes kohale ei ilmu, ei tagastata eksamitasu ja uuesti eksamile tulles tuleb eksamitasu uuesti tasuda.

Arveid väljastab EMPL, kontakt info@empl.ee

Eeltingimused ja neile vastavust tõendavad dokumendid

Eksamile pääsemise eelduseks on: registreerimine eksamile,eksamil vabade kohtade olemasolu, nõutavate dokumentide saatmine 14 päeva enne eksamit aadressile eksam@luua.ee digitaalselt allkirjastatult või tavakirja teel aadressile: Luua Metsanduskool, Luua küla, Jõgeva vald, Jõgeva maakond 49203

Eeltingimused:

a) vähemalt ühe aasta pikkune kutsestandardis kirjeldatud tööde tegemise kogemus või,

b) läbitud vähemalt metsatehniku 4. või kõrgema taseme metsanduslik õppekava.

Dokumendid:

  1. Allkirjastatud avaldus (kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis);
  2. Haridust/koolitust tõendava tunnistuse koopia või töökogemuse puhul tööandja poolt allkirjastatud kinnituskiri või muu töökogemust tõendava dokuendi koopia;
  3. Portfoolio, millega tõendatakse ühe aastane töökogemus ja kus on kaetud kõik tegevusnäitajad. Täpsed juhised on toodud hindamisstandardis;
  4. Taotleja isikut tõendava dokumendi (pass või ID kaart) koopia;
  5. Maksekorraldus või Töötukassa/RMK garantiikiri;

 Täpsem info dokumentide vormide ja esitamise kohta on Luua MK kodulehel http://www.luua.ee/koolituskeskus/kutseeksamid/

Millal ja kuidas saan oma tunnistuse kätte?

Kutsetunnistuse saadab EMPL kutse taotleja poolt avaldusse märgitud aadressile postiga. Kutsekorra järgi on kutseandjal selleks aega 30 päeva.