Harvesterioperaator, tase 4

Kutsestandard: https://www.kutseregister.ee/ctrl/et/Standardid/vaata/10665538

Kutseeksamid toimuvad koostöös Luua Metsanduskooliga. Eksamile registreerimiseks kirjutada eksam@luua.ee, kus on välja toodud ettevõtte nimi, osalejate arv, tööpiirkond ja masinad, millega soovitakse eksamit sooritada

Eksamid toimuvad gruppide täitumisel, miinimum 4 inimest.

Kontaktisik: Kerli Hansing +372 522 8979 eksam@luua.ee

Kutseeksamite ajad 2022

16.09

17.09

7.10

8.10

14.10

15.10

11.11

9.12

Sooviavaldus eksami sooritamiseks

Kutseeksamile pääsemiseks tuleb enne eksamit esitada üks järgnevatest dokumentidest:

Kutseeksami tasu

Kutseeksami tasu 392.40 € (sisaldab käibemaksu)
Taastõendamise tasu 168.00 € (sisaldab käibemaksu)

Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liidu pangarekvisiidid:

Saaja: Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liit

Swedbank a/a EE392200221046781188

Selgitus: HOP 4, eksami kuupäev, kutsetunnistuse taotleja(te) nimi/nimed

Eksamitasu peab olema jõudnud EMPL arvele 7 päeva enne eksamit.

Eksamile registreerinule, kes kohale ei ilmu, ei tagastata eksamitasu ja uuesti eksamile tulles, peab eksamitasu uuesti tasuma.

Arveid väljastab EMPL, kontakt info@empl.ee

Eeltingimused ja neile vastavust tõendavad dokumendid

Dokumendid saadetakse aadressile eksam@luua.ee 

Eksamile pääsemise eelduseks on: registreerimine eksamile,eksamil vabade kohtade olemasolu, nõutavate dokumentide saatmine 7 päeva enne eksamit aadressile eksam@luua.ee digitaalselt allkirjastatult.

Eeltingimused:

a) vähemalt ühe aasta pikkune töökogemus harvesteril või läbitud harvesterioperaatori 4. taseme õppekava,

b) tõendatud esmaabikompetentsid.

Dokumendid:

  1. Üks kahest: a) vähemalt üheaastase töökogemuse puhul tööandja poolt allkirjastatud soovituskiri või b) taotlejale varasemalt antud harvesterioperaatori kutsetunnistus(t)koopia(d).
  2. Allkirjastatud avaldus (kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis);
  3. Taotleja isikut tõendava dokumendi (pass või ID kaart) koopia;
  4. Maksekorraldus või Töötukassa/RMK garantiikiri;
  5. Esmaabitunnistus või kehtiva juhiloa koopia, mis tõendab esmaabikoolituse läbimist.

 Täpsem info dokumentide vormide ja esitamise kohta on Luua MK kodulehel http://www.luua.ee/koolituskeskus/kutseeksamid/

Millal ja kuidas saan oma tunnistuse kätte?

Kutsetunnistuse saadab EMPL kutse taotleja poolt avaldusse märgitud aadressile postiga.Kutsekorra järgi on kutseandjal selleks aega 30 päeva.