Metsaväljaveo autojuht, tase 4

Kutsestandard

Hindamisstandard

Kutseeksamid toimuvad koostöös Luua Metsanduskooliga.

Eksamile registreerumine SIIN

Eksamid toimuvad gruppide täitumisel, miinimum 4 inimest ning grupp moodustatakse (ja eksam toimub) maakonnapõhiselt. Peale registreerumist ja grupi täitumist võetakse teiega ühendust ning kinnitatakse eksami toimumise kuupäev.

Kontaktisik: Kerli Hansing +372 522 8979 eksam@luua.ee

Kutseeksamite ajad

Kutseeksamite ajad selgumisel

Sooviavaldus eksami sooritamiseks

Kutseeksami tasu

Kutseeksami tasu 314.40 € (sisaldab käibemaksu)
Taastõendamise tasu 190.80 € (sisaldab käibemaksu)

Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liidu pangarekvisiidid:
Saaja: Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liit
Swedbank a/a EE392200221046781188
Selgitus: MVVA 4, eksami kuupäev, kutsetunnistuse taotleja(te) nimi/nimed

Eksamitasu peab olema jõudnud EMPL arvele 7 päeva enne eksamit.

Eksamile registreerinule, kes kohale ei ilmu, ei tagastata eksamitasu ja uuesti eksamile tulles tuleb eksamitasu uuesti tasuda.

Arveid väljastab EMPL, kontakt info@empl.ee

Eeltingimused ja neile vastavust tõendavad dokumendid

Dokumendid saadetakse aadressil eksam@luua.ee  

Eksamile pääsemise eelduseks on: registreerimine eksamile, eksamil vabade kohtade olemasolu, nõutavate dokumentide saatmine 7 päeva enne eksamit aadressile eksam@luua.ee  digitaalselt allkirjastatult.

Eeltingimused:

  1. Vähemalt ühe aasta pikkune kogemus metsaväljaveo autojuhina või läbitud vähemalt 160 tunnine sisukohane koolitus;
  2. CE kategooria juhiload;
  3. Autovedu teostava autojuhi pädevustunnistus või selle vastav märge juhilubadel (95).

Dokumendid:

  1. Allkirjastatud avaldus kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis);
  2. Tööandja poolt allkirjastatud kinnituskiri töökogemuse kohta või muu töökogemust tõendava dokumendi koopia;
  3. Taotleja isikut tõendava dokumendi (pass või ID kaart) koopia;
  4. Kehtiva CE juhiloa koopia;
  5. Autovedu teostava autojuhi pädevustunnistuse koopia või selle vastav märge juhilubadel (95);
  6. Maksekorraldus või muu kinnitus kutse andmisega seotud kulude tasumise kohta.

Täpsem info dokumentide vormide ja esitamise kohta on Luua MK kodulehel http://www.luua.ee/koolituskeskus/kutseeksamid/

Millal ja kuidas saan oma tunnistuse kätte?

Tunnistus saadetakse EMPLi poolt kutse taotleja poolt avaldusse märgitud aadressile (isiklik, tööandja, kool vms) postiga. Kutsekorra järgi on kutseandjal selleks aega 30 päeva.