EVR

KKK

Mis on EVR?

EVR (e-veoselehe register) on rakendusliides (API), mis on loodud asendamaks juba vananenud ELVISt. EVR-il on ka kasutajaliides – keskkond, milles saab teha veoselehtede/tellimustega seotud toiminguid.

Kuidas EVRiga liidestuda?

Kuna EVRil puudub kasutajaliides, siis peab EVRiga liidestumiseks ise endale eraldi rakenduse looma. Läbi loodud kasutajaliidese rakenduse EVRi päringute tegemiseks on vaja iga päringuga kaasa saata valiidne API võti, mille saab asutusele genereerida selle asutuse esindaja. Oma asutusele vajaliku ligipääsu saamiseks tuleb pöörduda EMPLi poole. Täpsem info liidestumise kohta on leitav kasutusjuhendist (vt „Kasulikud lingid“).

Mida teha, kui mul enda rakendus puudub?

Sellisel juhul tuleks pöörduda mõne ettevõtte poole, kes antud rakendust pakub (nt Woodpecker Systems, Deskis või Thorgate). EVR-il on ka kasutajaliides – keskkond, milles saab teha veoselehtede/tellimustega seotud toiminguid.

Mida läbi EVRi teha saab?

Läbi EVRi saab teha samu tegevusi, mida läbi ELVISe. Saab näiteks veoseleheti luua, mõõtmisandmeid lisada ja tarnekohti hallata. Täpsem info erinevate läbi EVRi tehtavate päringute kohta on leitav kasutusjuhendist ja API kirjeldusest (vt „Kasulikud lingid“).

Kuidas toimub üleminek ELVISelt EVRile?

Esimese sammuna pannakse tööle EVR, kus on võimalik luua veoselehti ja teha kõiki veoselehega seotud edasisi tegevusi. Sel hetkel tuukse EVRi üle ka ELVISes juba olemas olevad veoselehed, mida saab pärida või millele saab lisada mõõtmisandmeid.

EVR info

Lp. e-veoselehe kasutaja. 19.11.2021 kell 22.00 sulgesime senise e-veoselehe infosüsteemi ELVIS ja toimus üleminek uuele süsteemile EVR.

– EVR kasutuselevõtmiseks on vaja esmalt sõlmida leping EMPL-iga (leping).

– Lepingu alusel saate ligipääsu EVR admin keskkonda evr.veoseleht.ee, kus näete enda ettevõttega seotud veoselehti ning saate luua API võtme mille abil liidestuda EVR-iga või võtta kasutusele EVR kasutajaliides.

EVR admin liides – esmane keskkond EVRiga liitunutele ning peamiselt API võtme genereerimise keskkond -> https://evr.veoseleht.ee/ 

EVR kasutajaliides – keskkond, milles saab teha veoselehtede/tellimustega seotud toiminuguid -> https://login.veoseleht.ee/

Ettevõte kes on juba EVR-iga liitunud saab luua API võtme EVR admin liideses – https://evr.veoseleht.ee/ 

API võtme saab luua ettevõtte peakasutaja. EVR admin liidese menüüs API võtmed – > genereeri turvavõti

Täpsem juhend EVR admin liidese kasutusjuhendi kohta leiate siit: kasutusjuhend 
NB! turvavõtit kuvatakse ainult üks kord, vastasel juhul tuleb see uuesti genereerida.

EVR kasutajaliidese konto saate luua järgnevalt:

Avage järgmine aadress: https://login.veoseleht.ee/

Valige ,,Asutusele konto loomine”

Täitke vajalikud väljad:

  • API-Key Administraatori rakendusest: Võti, mille genereerisite EVR admin liideses 
  • Esindaja isikukood 
  • E-posti aadress, kuhu saadetakse parool 

EVR kasutajaliidese kasutus juhendi leiate siit: kasutusjuhend või vajutades logimis aknas küsimärgile

 

Kasulikud lingid

Kasutusjuhend

Testkeskkond

API kirjeldus: