Puidutööstuse klaster

EL_Regionaalarengu_Fond_horisontaalne

Puidutööstuse konkurentsivõime arendamise klaster
Projekt:
EU49332

Missioon: Tõstame klastri partnerite ja eesti puidutööstussektori konkurentsivõimet läbi mainekujunduse ja turunduse rahvusvahelistel turgudel.

Visioon: Eesti puidutööstussektor on maailmaturul väljapaistev ja tunnustatud puittoodete kõrgtehnoloogiline tootjamaa.

Puidutööstuse konkurentsivõime arendamise klaster on loodud eesmärgiga teha ühisturundust ja kujundada sektori mainet läbi estoniantimber.ee veebilehe, Estonian Forest and Wood Industries Woodbook veebiväljaannete ja trükise, Facebooki lehel turunduse, ühisürituste ja- koolituste korradamise, arendusprojektide ja uuringute läbiviimise ning erialase hariduse arendamise ja propageerimise. Klastri asutamise ajendiks oli vajadus tõsta partnerite konkurentsivõimet, arendada ühisturundust ning tõsta Eesti mainet tunnustatud puidutööstuse riigina. Viia uuele tasemele koostöö puidutööstusettevõtete, valdkonnaga seotud teiste sektorite ettevõtete ja teadusasutuste vahel.

Klastri strateegia
Klastri tegevused

Puidutööstuse klastri eestvedajaks on Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liit (EMPL) ning klastrisse kuulub praegusel hetkel lisaks EMPL-ile veel 15 partnerit, kellest 13 on ettevõtluspartnerid ja 2 teaduspartnerid.

Klastri partnerid

Projekti kestvus: 01.01.2016 – 31.12.2018
Projekti eelarve: 336 000 eurot (sh. toetus 168 000 eurot)

Klastri projektijuht:
Pille Meier
Tel.: 509 3056
pille.meier@empl.ee

 Puidutööstuse konkurentsivõime arendamise klastri tegevusi toetab Euroopa Regionaalarengu Fond läbi Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse klastrite arendamise programmi. Lisainfo http://www.eas.ee/teenus/klastrite-toetamine/