Tornator Eesti OÜ ühines Eesti Erametsaliidu PEFC metsamajandamise rühmasertifikaadiga

Tornator Eesti OÜ on alates 01.01.2016 Eesti Erametsaliidu PEFC metsamajandamise rühmasertifikaadi liige. Metsade sertifitseerimine annab võimaluse ühiskonnale näidata, et metsi majandatakse vastavalt keskkonna-, sotsiaalsetele ja majanduslikele nõuetele tuginedes säästlikule mõtteviisile. Lähtuvalt keskkonnapoliitikast nõudlus sertifitseeritud puidu järele üha kasvab ning sertifikaadi olemasolu tagab puidu müügivõimalused ka tulevikus andes eelise mittesertifitseeritud puidu ees.

Tornatori omandis on Eestis ligi 53 000 ha maad. Tornator Eesti OÜ peamised tegevusalad on metsakasvatus ja raieõiguse müük kohalikele ostjatele. Ettevõte annab tööd viiele oma töötajale ja reale lepingulistele töövõtjatele. 2014.a. müügikäive oli 2,1 miljonit eurot.

Tornator Eesti OÜ omanik Tornator Oyj omab ja haldab Soomes ca 600000 ha metsamaad ja ettevõttele on omistatud nii FSC kui PEFC metsamajandamise sertifikaadid.

Lisateave:
Tõnis Tõnisson
Metsaressursi juht
telefon: +372 5665 0009
e-post: tonis.tonisson@tornator.ee