Uuest aastast muutusid kutsenõukogude koosseisud (Kutsekoda)

1. jaanuaril jõustus Vabariigi Valituse määrus, millega vähendati kutsenõukogude arvu seniselt 16-lt 14-le ning lisaks muutusid ka kutsenõukogude koosseisud. Muudatuse eesmärk on korrastada kutsesüsteemi ning lihtsustada kutsenõukogude liikmete määramise korda.
 
Olulisemate muudatustena jaotati Inseneeria kutsetegevus asjakohastesse valdkondlikesse kutsenõukogudesse, Kergetööstuse kutsenõukogu ja Masina-, Metalli- ja Aparaaditööstuse kutsenõukogu liideti kokku üheks Tehnika, Tootmise ja Töötlemise kutsenõukoguks. Rahvakunsti- ja Käsitöö kutsenõukogu liideti Kultuuri kutsenõukoguga. Tervishoiu ja Sotsiaaltöö kutsenõukogu lahutati eraldi Tervishoiu kutsenõukoguks ja Sotsiaalhoolekande kutsenõukoguks. Nüüdsest moodustab kutsenõukogu ja kinnitab institutsionaalse koosseisu haridus- ja teadusminister ning kutsenõukogude isikkooseisu kinnitab SA Kutsekoda.
 
Muudatuse tulemusena tegutsevad alates 1. jaanuarist järgmised kutsenõukogud:
1. Arhitektuur, Geomaatika, Ehitus ja Kinnisvara
2. Energeetika, Mäe- ja Keemiatööstus
3. Haridus
4. Infotehnoloogia ja Telekommunikatsioon
5. Kultuur
6. Metsandus
7. Sotsiaalhoolekanne
8. Teenindus
9. Tehnika, Tootmine ja Töötlemine
10. Tervishoid
11. Toiduainetööstus ja Põllumajandus
12. Transport ja Logistika
13. Vara- ja Isikukaitse
14. Äriteenindus ja Muu Äritegevus
 
Kutsenõukogu on Vabariigi Valitsuse poolt kinnitatud sotsiaalpartnerluse põhimõtete alusel moodustatud Kutsekoja juures tegutsev sama kutsetegevuse valdkonna töötajate, tööandjate, kutse- ja erialaühenduste ning riigi esindajatest koosnev koostööorgan. Kutsenõukogu tegevuse eesmärk on vastavas majandusharus kutsesüsteemi arendamine ja rakendamine.
 
Riina Soobik
Kommunikatsioonijuht
SA Kutsekoda
56904256