Uus metsaseadus teeb metsas toimuva hõlpsamini jälgitavaks

Keskkonnaminister ja Eesti Metsaseltsi president, Eesti Maaülikooli professor Hardi Tullus arutasid tänasel kohtumisel Eesti metsanduse arengusuundi, peateemaks oli heaperemehelik metsandus ehk metsanduse hea tava loomine. Vastava ettepaneku tegi keskkonnaminister metsandussektorile 2012. aasta sügisel.

„Elanikel on õigustatud ootus, et meie metsad oleks hästi hoitud, mitmekesised ja hoolsalt majandatud. Milliste põhimõtete järgi metsas toimetada, millistest reeglitest ja tavadest lähtuda – seda on heaperemehelikud metsaomanikud ise kokku leppimas,“ selgitas keskkonnaminister Keit Pentus-Rosimannus septembris erametsanduse konverentsil öeldud ideed ning innustas metsasektorit oma mainet hoidma.

„Metsamajandamise hea tava peaks aitama tagada ühiskonna mõistva ja lugupidava suhtumise metsa majandamisse, puidu kasutamisse ning andma maa- ja metsaomanikule suurema kindlustunde ja loomingurõõmu,“ kommenteeris kohtumisel osalenud Eesti Metsaseltsi president Hardi Tullus.

Kohtumisel arutati valmivat metsaseaduse eelnõu, mis aitab muuta metsatööd avalikkusele paremini jälgitavaks ja loodussõbralikumaks. Tulevikus oleks kõik planeeritavate ja tehtavate metsatööde andmed hõlpsasti kättesaadavad metsaregistri vahendusel. Nii saab igaüks infot kas ja milliseid metsatöid tema kodu või suvila ümbruses metsas plaanitakse. Eelnõu lisab seadusesse ka metsa püsimetsana majandamise võimaluse, mis pakub metsaomanikule alternatiivi lageraiele.

Keskkonnaminister ja Hardi Tullus vestlesid veel metsaomanike ühistegevuse teemal ning elanike teadlikkusest metsandusest ja loodusest. Ühiselt leiti, et metsaressursi mõistlik kasutamine aitab kaasa Eesti majanduskasvule, loob töökohti ning parandab kõigi elukvaliteeti. Sama oluliseks peeti väärtuskasvatust ja terviklike teadmiste  jagamist ümbritseva  looduskeskkonna  kohta.

MTÜ Eesti Metsaseltsi eesmärk on ühendada metsandusliku mõttelaadiga metsandustöötajaid ning metsa- ja loodushuvilisi, kel on ühised aated Eesti metsanduse arendamisel, metsa kasutamisel ja kaitsel.

Lisainfo:

Pille Rõivas
Keskkonnaministeeriumi avalike suhete osakonna nõunik
506 4608
<!– var prefix = 'mailto:'; var suffix = ''; var attribs = ''; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addy73245 = 'pille.roivas' + '@'; addy73245 = addy73245 + 'envir' + '.' + 'ee'; document.write( '‘ ); document.write( addy73245 ); document.write( ‘‘ ); //–> <!– document.write( '‘ ); //–> See e-posti aadress on kaitstud spämmirobotide vastu. E-posti aadressi nägemiseks peab olema JavaSkripti kasutamine olema lubatud. <!– document.write( '’ ); //–>