Võsas peitub energiasaak (Äripäev, Mart Erik)

Eestis on palju võsa ja selle energeetilisel otstarbel ära kasutamine on hulga parem kui praegune põlevkivi põletamine. Ühelt poolt näitab äsjailmunud Aastaraamat Mets 2013, et Eestis on põõsastikke ehk võsa kõigest 77 000 hektarit. Autoaknast välja vaadates avaneb aga teistsugune pilt: kõikjal laiub peamiselt lehtpuuvõsa.

Arvud räägivad. Lepikute ja haavikute pindala suurenenud 143 000 hektarilt 1994. aastal 400 000 hektarile 2012. aastal. Neis kasvab puitu 81 miljonit tihumeetrit, millest 45 miljonit on küps ja üleseisnud puit. Sellest omakorda moodustab lõviosa hall lepp, mille 1994. aasta 8,2 miljonist tihumeetrist on saanud 2012. aastaks 31,5 miljonit tihumeetrit. Aastaraamat näitab sedagi, et näiteks 2011. aastal raiuti lepikutest vaid 493 000 tihumeetrit.

Lisaks on suur kogus puitu arvestusest väljas – see, mis kasvab metsastunud, kuid põllumajandusliku maana arvel aladel. Kõike seda on kokku vähemalt 50 miljonit tihumeetrit.

Enamik küpsest lepast ja muust üleseisnud lehtpuidust kõlbab vaid energiapuiduks. Hall lepp hakkab mädanema ja sureb juba enne 40aastaseks saamist. Pärast kolhoosikorra lõppu mahajäetud põllumaadel vohama hakanud lepasaak on valmis saanud. Energiavili tuleks koristada!

Miljonid miljoniteks. Et pilt selgem oleks, kujutagem ette kogu Tallinna-Tartu maantee ääres kulgevat kuuemeetrise elektriposti kõrgust ja 80 meetri laiust mädanevat puuriita. Oleme tähelepanematusest ise rikkunud looduse tasakaalu ning saanud selle eest tiksuva süsinikupommi kütteväärtusega vähemalt 100 TWh.

Olukord puudutab eramaid ja nende sadat tuhandet omanikku. RMK metsi on korralikult majandatud. Rõhutan, et jutt käib ainult väheväärtuslikust lehtpuidust. Seega pole mõtet vastu vaielda jutuga “palkide ahju ajamisest”. Männi-, kuuse- ja kasemetsade raiest tuleb ehitusmaterjali kõrval kütet lisaks niikuinii.

Tuleb hagu anda. Metsaülema tütrest majandusminister, uus keskkonnaminister, uus Eesti Energia juht, noored mehed ja naised parteide eesotsas – vaadake arvudele otsa ja andke hagu! Eesti pikaajaline energiamajanduse arengukava on vastuvõtmisel, seal pole süsinikupommist sõnagi.

Aeg on välja öelda, et meie elektrijaamade kateldes põletatav puit on puhas kuld. Põlevkivi jätkuks meil praeguse tempo juures 65 aastaks. Puitu aga lõpmatuseni, kui seda otstarbekalt ja eesmärgipäraselt kasutada.